Descarregar DLLs

DirectX 12

Descàrrega

Millora la gràfica i el so del teu PC.

GTK 2 Runtime Environment 2.24.10

Descàrrega

Paquet de llibreries i components per a executar diferents programes.

Source Code Library 2.1.0.187

Descàrrega

Impressionant biblioteca de llibreries de codi font per a programadors.

OpenGL 1.13.0

Descàrrega

Necessari per al funcionament d'alguns jocs i salvapantalles.

JavaScript Executable 1.0

Descàrrega

Llibreria per a crear aplicacions independents en JavaScripts.

Visual Basic Runtime Files 6.0 SP6

Descàrrega

Fitxers Runtime de VisualBasic 6 necessaris per a l'execució de qualsevol programa escrit en Visual Basic.

MSVBVM 60.DLL

Descàrrega

Llibreria de Windows requerida per molts programes, principalment totes les versions de Microsoft Visual Basic.

Web Scrip 1.0

Descàrrega

Col.lecció de codis fonts en JAVA i HTML per realitzar senzills i bàsics programes.

Bytescout.XLS 1.32.2

Descàrrega

Llibreria .NET que et permet crear mitjançant codi fulles de càlcul d'Excel i d'OpenOffice.

PDFDoc Scout library 1.35

Descàrrega

Llibreria per programadors de VB, ASP, ASP.NET o Visual C, que permet generar documents PDF.