Descarregar Encriptació

Secure Message 1.00.293

Descàrrega

Poderós encriptador / desencriptador de textos.

Symerge Crypto 5.0

Descàrrega

Eficaç eina criptogràfica per a protegir qualsevol arxiu, utilitzant l'algoritme Blowfish.

Cut´ncrypt 1.0

Descàrrega

Protegeix la confidencialitat de la teva informació amb aquesta útil eina de seguretat.

openPim 3.1

Descàrrega

Programa per a guardar totes les dades en un sol arxiu encriptat amb contrasenya.

CutNScrypt 1.0

Descàrrega

Encripta els teus documents més confidencials amb algoritmes de fins a 128 bits.

EasyCrypto Deluxe 5.5

Descàrrega

Encripta potent i senzillament tota mena de fitxers i carpetes utilitzant l'algorisme blowfish de 128 bits.

CriptoNita 1.2

Descàrrega

Programa de seguretat per a encriptar i desencriptar textos.